Zvolte vhodný jazyk.

Lean Manufacturing & ISO9001:2000

Oddělení zpracování a výroby firmy Laminar Medica v obou jejích provozech, v britském Tringu a českých Vodňanech pracuje ve štíhlém výrobním prostředí. Zavedení štíhlé výroby nám umožňuje eliminovat zbytečné procesy bez přidané hodnoty a tak zbytečně udržování chladového řetězce nezdražovat.

Některé z dosud zavedených koncepcí:

  • zkrácení průměrné dodací lhůty
  • audity plýtvání a odpadů
  • audit 5 S
  • vizuální management

Štíhlý proces vyžaduje i „štíhlé” myšlení lidí, a k tomu byli také všichni naši výrobní zaměstnanci vyškoleni. Štíhlá výroba nicméně vyžaduje neustálé zlepšování, a tak stále hledáme cesty, jak snížit náklady, zlepšit kvalitu a zvýšit produktivitu ve prospěch našich zákazníků.

Total Defect Management je jeden z principů štíhlé výroby, a řeší jej jeden ze současných projektů, realizovaný naším výrobním oddělením a oddělením kvality. Cílem je identifikovat a snížit opakované problémy v konkrétních oblastech firmy. Toho je dosaženo zaměřením řešením problémů v pořadí jejich důležitosti, kterou jsme zjistili při sběru dat na „místě použití".